Trường Cao đẳng Đường sắt – Thượng Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phố Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3871 0384
Trang web
Tọa độ 210.556.444, 10.587.635.879.999.900

 


Địa chỉ Trường Cao đẳng Đường sắt ở đâu?

Phố Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Đường sắt như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Trường Cao đẳng Đường sắt có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao đẳng Đường sắt là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung Cấp Nghề Hà Tĩnh - Hà Huy Tập