Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II – Hồng Thi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn đào yêu, Hồng Thi, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 8602 835
Trang web
Tọa độ 208.182.789, 10.662.128.179.999.900

 


Địa chỉ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II ở đâu?

Thôn đào yêu, Hồng Thi, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-11:30], Thứ Ba:[06:30-11:30], Thứ Tư:[06:30-11:30], Thứ Năm:[06:30-11:30], Thứ Sáu:[06:30-11:30]

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp - TT. Tràng Bỏm