Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Cơ sở Bắc Ninh – Bắc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khúc Xuyên, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 728 48 55
Trang web http://caodangytebacninh.edu.vn/
Tọa độ 21.188.062.799.999.900, 1.060.508.832

 


Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội - Cơ sở Bắc Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội - Cơ sở Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Cơ sở Bắc Ninh là: http://caodangytebacninh.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang - Xương Giang