Trường Cao đẳng Y – Dược Thăng Long – Quảng Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QQGJ+69C, Đường CSEDP Phường, Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 118802, Việt Nam
Số điện thoại 0359 012 237
Trang web https://caodangyduocthanglong.edu.vn/
Tọa độ 197.755.692, 10.578.088.009.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt - Phường 4