Trường Đại học Cần Thơ – Khu Hoà An – QL61

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Hòa An – ĐHCT, số 554, QL61, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3832 663
Trang web https://crd.ctu.edu.vn/
Tọa độ 9.760.902.999.999.990, 1.056.052.744

 


Địa chỉ Trường Đại học Cần Thơ - Khu Hoà An ở đâu?

Khu Hòa An – ĐHCT, số 554, QL61, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Cần Thơ - Khu Hoà An như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Trường Đại học Cần Thơ - Khu Hoà An có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đại học Cần Thơ – Khu Hoà An là: https://crd.ctu.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 2) - P