Trường Đại học Kiến Trúc HN – cơ sở Vĩnh Phúc – Phường Xuân Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trường Trung cấp Xây dựng số 4, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3863 367
Trang web
Tọa độ 212.798.551, 10.572.803.689.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại học Konkuk - Gwangjin-gu, Seoul