Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Dịch Vọng Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2QQJ+MPW, Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3754 7269
Trang web http://www.ulis.vnu.edu.vn/
Tọa độ 210.392.424, 10.578.181.409.999.900

 


Địa chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội ở đâu?

2QQJ+MPW, Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là: http://www.ulis.vnu.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh - Cơ sở 1 - Thạch Trung