Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Dịch Vọng Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3754 7823
Trang web http://www.hnue.edu.vn/
Tọa độ 210.374.663, 1.057.833.679

 


Địa chỉ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ở đâu?

136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là: http://www.hnue.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh· - Hiệp Phú