Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh – Trang Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4XF3+VH6, Đ. Nguyễn Văn Cừ, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3831 609
Trang web
Tọa độ 211.246.714, 105.953.882

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải - Quán Bàu