Trường Đại học Việt Bắc – Đồng Bẩm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JR5R+4F9, QL 1B, Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3755 878
Trang web http://www.vietbac.edu.vn/
Tọa độ 216.077.858, 1.058.412.307

 


Địa chỉ Trường Đại học Việt Bắc ở đâu?

JR5R+4F9, QL 1B, Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Việt Bắc như thế nào?

Thứ Bảy:[01:00-18:00], Chủ Nhật:[01:00-18:00], Thứ Hai:[01:00-18:00], Thứ Ba:[01:00-18:00], Thứ Tư:[01:00-18:00], Thứ Năm:[01:00-18:00], Thứ Sáu:[01:00-18:00]

Trường Đại học Việt Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đại học Việt Bắc là: http://www.vietbac.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại học Sư phạm Huế - Phú Hội