Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72515, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1525
Trang web https://www.arena-multimedia.vn/
Tọa độ 107.787.258, 1.066.900.241

 


Địa chỉ Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia ở đâu?

214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72515, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia là: https://www.arena-multimedia.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm đào tạo và phát triển quốc tế - ĐH Nông Lâm - Thành phố Thái Nguyên