Trường Dạy Lái Xe Thăng Long – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 773 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 9009
Trang web
Tọa độ 107.722.188, 1.066.721.668

 


Địa chỉ Trường Dạy Lái Xe Thăng Long ở đâu?

773 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Dạy Lái Xe Thăng Long như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Trường Dạy Lái Xe Thăng Long có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Dạy Lái Xe Thăng Long là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đào tạo Lái xe Ôtô - Môtô Đà Nẵng STC - Hoà Cường Bắc