Trường Giang Homestay & Restaurant – Tả Van

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8V3P+9V9, xã, Đường Lao Chải, Tả Van, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0848 043 512
Trang web
Tọa độ 223.034.017, 1.038.872.274

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Green Island Villa - Hoà Cường Bắc