Trường Mầm Non Hữu Nghị Quốc Tế – Dư Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Đ. Quán Nam, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3764 827
Trang web http://is.hpu.edu.vn/
Tọa độ 20.834.865.399.999.900, 1.066.909.149

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường mầm non Tuổi Thơ 1 - 570000