Trường Thẩm Mỹ LaLi – Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 462 Đ. Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72110, Việt Nam
Số điện thoại 093 769 78 26
Trang web https://truongthammylali.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 10.800.989.699.999.900, 10.663.858.689.999.900

 


Địa chỉ Trường Thẩm Mỹ LaLi ở đâu?

462 Đ. Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72110, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Thẩm Mỹ LaLi như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Nhánh Việt - Care Nghệ An - Trường Thi