Trường THPT Bắc Kiến Xương – Nam Cao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CFM4+WRX, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3810 075
Trang web
Tọa độ 20.434.872.499.999.900, 1.064.571.014

 


Địa chỉ Trường THPT Bắc Kiến Xương ở đâu?

CFM4+WRX, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Bắc Kiến Xương như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Trường THPT Bắc Kiến Xương có website không?

Địa chỉ trang web của Trường THPT Bắc Kiến Xương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Lê Quý Đôn - Phường 6