Trường THPT Bình Yên – Bình Yên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ xã Bình Yên, Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3879 027
Trang web http://thptbinhyen.thainguyen.edu.vn/
Tọa độ 218.483.441, 1.055.889.878

 


Địa chỉ Trường THPT Bình Yên ở đâu?

xã Bình Yên, Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Bình Yên như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30]

Trường THPT Bình Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Trường THPT Bình Yên là: http://thptbinhyen.thainguyen.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu - Vân Gia