Trường THPT Nguyễn Du – Võ Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Nguyễn Văn Cừ, ĐT295B, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3828 581
Trang web http://nguyendu.org/
Tọa độ 211.724.995, 10.605.377.349.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Việt Mỹ chi nhánh Vũng Tàu - Phường 1