Trường THPT Phong Thổ – TT. Phong Thổ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G7RW+XHQ, TT. Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3895 170
Trang web http://laichau.edu.vn/thptphongtho
Tọa độ 225.424.547, 1.032.964.849

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - P