Trường THPT Tứ Kiệt – Nhị Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C43Q+HJ8, Nhị Mỹ, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3829 038
Trang web http://thpttukiet.freevnn.com/
Tọa độ 104.039.208, 1.061.390.778

 


Địa chỉ Trường THPT Tứ Kiệt ở đâu?

C43Q+HJ8, Nhị Mỹ, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Tứ Kiệt như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:10], Thứ Ba:[07:00-11:10], Thứ Tư:[07:00-11:10], Thứ Năm:[07:00-11:10], Thứ Sáu:[07:00-11:10], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trường THPT Tứ Kiệt có website không?

Địa chỉ trang web của Trường THPT Tứ Kiệt là: http://thpttukiet.freevnn.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Thái Lão - TT. Hưng Nguyên