Trường THPT U Minh – TT. U Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cầu Cống Cúp Líp, I, Hương lộ U Minh- Tân Bằng, TT. U Minh, U Minh, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3863 659
Trang web
Tọa độ 94.030.623, 1.049.797.717

 


Địa chỉ Trường THPT U Minh ở đâu?

Cầu Cống Cúp Líp, I, Hương lộ U Minh- Tân Bằng, TT. U Minh, U Minh, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT U Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trường THPT U Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Trường THPT U Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Hiệp Thành