Trường Tiểu Học Thái Văn Lung – TT. U Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CX29+67G, Đường Không Tên, TT. U Minh, U Minh, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3863 230
Trang web
Tọa độ 94.005.733, 1.049.681.987

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu học Phước Tiến - Lộc Thọ