Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo – Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4QFX+PXF, Nguyễn Tự Tân, Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3816 670
Trang web http://c1tranhungdao.pgdquangngai.edu.vn/
Tọa độ 15.124.312.399.999.900, 10.879.991.509.999.900

 


Địa chỉ Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo ở đâu?

4QFX+PXF, Nguyễn Tự Tân, Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo là: http://c1tranhungdao.pgdquangngai.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Tân Bình 2 - Bình Thành