Trường Trung cấp Công Nghệ Số 8 – Nam Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trường trung cấp nghề số 8 – Tổng LĐLĐ VN, Unnamed Road, Nam Phong, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 094 729 80 88
Trang web
Tọa độ 204.171.586, 10.618.985.459.999.900

 


Địa chỉ Trường Trung cấp Công Nghệ Số 8 ở đâu?

Trường trung cấp nghề số 8 – Tổng LĐLĐ VN, Unnamed Road, Nam Phong, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Trường Trung cấp Công Nghệ Số 8 có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung cấp Công Nghệ Số 8 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dạy nghề Bến Lức - Cần Đước