Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre – Ấp Phú Hữu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99A1 QL60, Ấp Phú Hữu, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0753 822 854
Trang web
Tọa độ 10.270.206, 1.063.594.488

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm đào tạo kế toán tại Hải Dương - P. Bình Hàn