Trường Trung Cấp Nghề Đức Phổ – TT. Đức Phổ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, TT. Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3976 358
Trang web
Tọa độ 148.165.582, 10.896.264.169.999.900

 


Địa chỉ Trường Trung Cấp Nghề Đức Phổ ở đâu?

Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, TT. Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Nghề Đức Phổ như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trường Trung Cấp Nghề Đức Phổ có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung Cấp Nghề Đức Phổ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Công Nghệ Dung Quất - Chánh Lộ