Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn – Nga Yên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Hưng Long, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3627 878
Trang web
Tọa độ 20.004.032.199.999.900, 10.597.919.619.999.900

 


Địa chỉ Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn ở đâu?

Đường Hưng Long, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh - BCi - Khu 1