Trường Trung cấp nghề Quốc tế (IVS) – Gia Trấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8WHM+67W, Unnamed Road, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3868 231
Trang web
Tọa độ 20.328.122.399.999.900, 1.059.331.886

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội - Cơ Sở Hải Phòng - Quán Trữ