Trường Trung Cấp Nghề Số 5 Bộ Quốc Phòng – Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Ô Tô – Mô Tô – Phường An Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 118 Lý Thường Kiệt, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3810 442
Trang web
Tọa độ 155.669.677, 1.084.720.548

 


Xem thêm:  Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô - Hà Mãn