Trường Trung Cấp Nghề Thủy Nguyên – Thuỷ Đường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83, Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3874 168
Trang web
Tọa độ 209.222.424, 10.668.045.699.999.900

 


Địa chỉ Trường Trung Cấp Nghề Thủy Nguyên ở đâu?

83, Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Trường Trung Cấp Nghề Thủy Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung Cấp Nghề Thủy Nguyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Làng Nghề Việt - Lê Lợi