Trường Trung Cấp Nghề TT Asean – Phường An Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 291 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3838 391
Trang web
Tọa độ 1.556.552, 1.084.800.339

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Alivina - Nam Hà