Trường Trung Cấp Nghề Xây Dựng Thanh Hoá – Thôn 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QQQH+8G3, Thôn 2, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3913 899
Trang web
Tọa độ 197.882.686, 1.057.787.919

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm nghệ thuật BOW - Phường Trưng Nhị