Trường Trung cấp tài chính Hà Nội – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 15 Ng. 167 P. Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 093 466 82 88
Trang web http://hfc.edu.vn/
Tọa độ 210.103.887, 105.825.845

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY ĐỒ HỌA DC - Hưng Lợi