Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn – phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5V92+RF9, phường, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3879 857
Trang web
Tọa độ 22.169.531.799.999.900, 105.851.233

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại Học Y Hà Nội - Kim Liên