Truyền nước biển – Truyền dịch tại nhà TPHCM – Y Tế Tại Nhà 247 – Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 702 62 02
Trang web https://truyennuocbientainha.com/
Tọa độ 10.782.715, 106.670.142

 


Địa chỉ Truyền nước biển - Truyền dịch tại nhà TPHCM - Y Tế Tại Nhà 247 ở đâu?

17 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Truyền nước biển - Truyền dịch tại nhà TPHCM - Y Tế Tại Nhà 247 như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Truyền nước biển - Truyền dịch tại nhà TPHCM - Y Tế Tại Nhà 247 có website không?

Địa chỉ trang web của Truyền nước biển – Truyền dịch tại nhà TPHCM – Y Tế Tại Nhà 247 là: https://truyennuocbientainha.com/

Hình ảnh tham khảo