TT Đào Tạo MC,Ca Sĩ Và Dj Nguyễn Gia Thập – Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Đồng An, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 317 00 70
Trang web http://facebook.com/nguyengiathap
Tọa độ 10.906.257, 1.067.326.793

 


Địa chỉ TT Đào Tạo MC,Ca Sĩ Và Dj Nguyễn Gia Thập ở đâu?

3 Đồng An, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của TT Đào Tạo MC,Ca Sĩ Và Dj Nguyễn Gia Thập như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

TT Đào Tạo MC,Ca Sĩ Và Dj Nguyễn Gia Thập có website không?

Địa chỉ trang web của TT Đào Tạo MC,Ca Sĩ Và Dj Nguyễn Gia Thập là: http://facebook.com/nguyengiathap

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm dạy pha chế đà nẵng - An Hải Trung