Tt Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Dạy Nghề – Phường Vĩnh Bảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Vĩnh Bảo, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3863 765
Trang web
Tọa độ 100.017.037, 10.508.602.619.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hướng nghiệp Á Âu - Phường 6