Twin Doves Golf Club – Định Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 368 Đ. Trần Ngọc Lên, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3860 123
Trang web http://www.twindovesgolf.com/
Tọa độ 110.228.349, 1.066.681.843

 


Địa chỉ Twin Doves Golf Club ở đâu?

368 Đ. Trần Ngọc Lên, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Twin Doves Golf Club như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-20:30], Thứ Ba:[05:00-20:30], Thứ Tư:[05:00-20:30], Thứ Năm:[05:00-20:30], Thứ Sáu:[05:00-20:30], Thứ Bảy:[05:00-20:30], Chủ Nhật:[05:00-20:30]

Twin Doves Golf Club có website không?

Địa chỉ trang web của Twin Doves Golf Club là: http://www.twindovesgolf.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BIA HUY HOÀNG - Đoàn Kết