UBND huyện Mỹ Tú – TT. Huỳnh Hữu Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JRP6+6F6, TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3871 692
Trang web http://mytu.soctrang.gov.vn/
Tọa độ 96.355.275, 1.058.111.373

 


Địa chỉ UBND huyện Mỹ Tú ở đâu?

JRP6+6F6, TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND huyện Mỹ Tú như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

UBND huyện Mỹ Tú có website không?

Địa chỉ trang web của UBND huyện Mỹ Tú là: http://mytu.soctrang.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Tài Chính Tỉnh Bắc Giang - Phường Ngô Quyền