UBND huyện Trà Cú – TT. Trà Cú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M7X5+387, TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3874 070
Trang web
Tọa độ 96.976.731, 1.062.582.822

 


Địa chỉ UBND huyện Trà Cú ở đâu?

M7X5+387, TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND huyện Trà Cú như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

UBND huyện Trà Cú có website không?

Địa chỉ trang web của UBND huyện Trà Cú là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  cong ty bat dong san nam phat - P