Uniqlo – Khương Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168 P. Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 2218 8881
Trang web http://uniqlonhat.com/
Tọa độ 209.961.986, 10.582.140.349.999.900

 


Địa chỉ Uniqlo ở đâu?

168 P. Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Uniqlo như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Uniqlo có website không?

Địa chỉ trang web của Uniqlo là: http://uniqlonhat.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nike Đà Nẵng - Tân Chính