Văn hóa phẩm Phật giáo Liên Hoa – Hải Châu 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 570 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3865 369
Trang web
Tọa độ 160.626.933, 10.821.580.039.999.900

 


Địa chỉ Văn hóa phẩm Phật giáo Liên Hoa ở đâu?

570 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn hóa phẩm Phật giáo Liên Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Văn hóa phẩm Phật giáo Liên Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Văn hóa phẩm Phật giáo Liên Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn phòng phẩm Nguyễn Hà Chánh - TT. Chợ Chùa