Văn Phòng Công Chứng Bùi Hạ – Chùa Hang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Tổ 1, Phường, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 6502 222
Trang web
Tọa độ 2.161.325, 1.058.395

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vpp Sơn Hà - Đông Hưng