Văn Phòng CTY TNHH Decathlon Việt Nam – Headquarter – Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3840 5336
Trang web https://decathlon.talent.vn/home
Tọa độ 108.090.505, 1.067.131.569

 


Địa chỉ Văn Phòng CTY TNHH Decathlon Việt Nam - Headquarter ở đâu?

26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng CTY TNHH Decathlon Việt Nam - Headquarter như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Văn Phòng CTY TNHH Decathlon Việt Nam - Headquarter có website không?

Địa chỉ trang web của Văn Phòng CTY TNHH Decathlon Việt Nam – Headquarter là: https://decathlon.talent.vn/home

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ sở Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trọng Nam - Đông Phù