Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đức Minh – Đằng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 12, Đường Thiên Lôi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3653 158
Trang web
Tọa độ 20.829.442.399.999.900, 1.066.973.721

 


Địa chỉ Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đức Minh ở đâu?

Số 12, Đường Thiên Lôi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đức Minh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đức Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đức Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng VLXD sinh tươi - Cao Xanh