Văn Phòng Đại Diện Tại Tp Hồ Chí Minh – Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đầu Tư Và Sản Xuất An Thịnh – Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168, Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6269 7766
Trang web
Tọa độ 107.540.212, 1.066.633.277

 


Hình ảnh tham khảo