Văn Phòng Luật Sư Lê Khanh – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116A Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3896 576
Trang web http://www.luatlekhanh.vn/
Tọa độ 100.094.523, 10.576.739.529.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Luật Sư Hà Thái - Phan Đình Phùng