Văn phòng phẩm Minh – Nại Hiên Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Nại Thịnh 5, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 50411, Việt Nam
Số điện thoại 090 506 64 26
Trang web https://van-phong-pham-minh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 160.871.897, 108.232.738

 


Địa chỉ Văn phòng phẩm Minh ở đâu?

11 Nại Thịnh 5, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 50411, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng phẩm Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Văn Phòng Hương Lan - P. Hải Tân