Vật liệu xây dựng Bảy Văn – Mỹ Hòa Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 23, Mỹ An II, Xã, Mỹ Hòa Hưng, Tp. Long Xuyên, An Giang 880000, Việt Nam
Số điện thoại 0348 500 282
Trang web
Tọa độ 104.021.818, 1.054.335.728

 


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Bảy Văn ở đâu?

Tổ 23, Mỹ An II, Xã, Mỹ Hòa Hưng, Tp. Long Xuyên, An Giang 880000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Bảy Văn như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30]

Vật liệu xây dựng Bảy Văn có website không?

Địa chỉ trang web của Vật liệu xây dựng Bảy Văn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Keo dán gạch Mova - Đại lý Lâm Yến - Đồng Nguyên