Vật liệu xây dựng Bộ Ước – Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT241, Bắc Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 091 786 88 92
Trang web
Tọa độ 21.881.521.199.999.900, 1.063.549.532

 


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Bộ Ước ở đâu?

ĐT241, Bắc Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Bộ Ước như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Vật liệu xây dựng Bộ Ước có website không?

Địa chỉ trang web của Vật liệu xây dựng Bộ Ước là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Men Chiến Khánh - Phú Hộ